خانواده درمانی

رویکرد سیستمی ما به زوج درمانی، مربوط به بهبودی ارتباط زوجین می باشد. این رویکرد هدف های کوتاه مدت و بلندمدت را شامل می گردد تا زوجین بطور موثر به برنامه های مورد انتظارشان دست یابند. حضور مشاور بعنوان شخص سوم و خنثی، می تواند به یافتن و روشن شدن مشکلات زوجین کمک کند تا رابطه ای روشن تر داشته باشند و از واکنش های افراطی در برابر یکدگیر، انفجارهای عاطفی جلوگیری کند؛ مشکلاتی که به نوبه خود شکاف عمیقی را در رابطه ایجاد می کنند.

مسیر زوج درمانی از صبر و حوصله خرج دادن، گوش دادن فعال تا درک دقیق مشکلات زوجین می باشد. رویکرد علمی و عملی تعادل را در احساسات ببار می آورد تا زوجین در یک شرایط شفاف با دلبستگی ایمن با یکدیگر ادامه زندگی دهند. زندگی مناسب و سالم نیاز به تصمیمات درست، اقدامات درست و تعامل درست دارد.

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …