درمان اضطراب

هراس اجتماعی، هراس خاص، اختلال استرس پس از حادثه، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس جبری یا اختلالات اینچنینی تحت اختلالات اضطرابی طبقه بندی می شوند که نیاز به مداخله بالینی و درمانی دارند، به همین جهت تخصص ما می تواند به شما کند. ما یا یک رویکرد سیستمی با مشکلات بیماران مان برخورد می کنیم و از طریق یک دوره جلسات مشاوره بالینی به بیماران کمک می کنیم. در مرحله اول، بیمار مشکلات خود را بیان می کند و سپس برای روبرو شدن با تعارضات روانی بینش حاصل می گردد تا در موقعیت های زندگی بدون ترس و دلهره با مشکلات مقابله کنند. از لحاظ پزشکی اثبات شده که با بینش و مقابله در برابر آنچه بیمار پیش تر از آن ترس داشته بصورت حساسیت زدایی تدریجی، ترس ها فروکش می کنند. بصورت طبیعی این رویارویی نه تنها در ذهنیت بیمار تغییرات ایجاد می کند بلکه اعتماد از دست رفته و حساسیت ها را نیز بهبود می بخشد.

در موارد شدید، می توان با دارورواندرمانی به علائم جسمی ناشی از اضطراب بیماران کمک نمود.

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …