خانم فرحناز رحمت الهی

فرحناز رحمت اللهی هستم. کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه اصفهان. عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و دارای پروانه اشتغال تخصصی .مولف کتاب "آسیب شناسی زندگی زناشویی و خانوادگی" و صاحب چند مقاله علمی و پژوهشی داخلی. برگزیده یازدهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی(خرداد 86). مشاور در مراکز مشاوره چند دانشگاه و کلینیکهای مشاوره در زمینه: مشاوره خانواده و ازدواج و مشکلات عاطفی و شکستهای عشقی. برگزارکننده کلاسها و کارگاههای گروهی در فرهنگسراها و مراکز مشاوره. سخنرانی در برنامه تلویزیونی صددرصد و مصاحبه با روزنامه اصفهان زیبا با مبحث اشتغال زنان.

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …