مصطفی محمودی قهساره

مصطفی محمودی قهساره مشاور خانواده هستم. در روستای قهساره از توابع استان اصفهان متولد و بزرگ شده ام. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده را در دانشگاه فردوسی مشهد سال 1392 کسب کردم. در این سالها دوره روانکاوی را نزد دکتر خدیوی زند روانکاو ایرانی بمدت یکسال گذراندم که از طرف ایشان مجوز به روانکاوی نیز شدم. همچنین در گروه درمانی های دکتر قنبری و دکتر حسن آبادی شرکت نموده و دوره های رواندرمانی تحلیلی، دوره های روانپویشی کوتاه مدت با مدل تعدیل کننده اضطراب مک کالو و سبک های دلبستگی را نزد اساتید محمدپور و دهقانی از انستیتو روانپزشکی تهران و مدرس غروی گذرانیدم و دوره کارورزی را بمدت یکسال تحت نظارت دکتر قنبری انجام دادم. پایانامه دوره کارشناسی ارشد پژوهشی عملی شامل کارایی رواندرمانی پویشی بر مکانیزم های دفاعی و ابرازگری هیجانی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی با راهنمایی و مشاوره اساتید شعرباف، حسن آبادی و دهقانی با همکاری الیزابت اسکانچ از دانشگاه برگین نروژ بود که با درجه عالی دفاع گردید و دو مقاله در مجلات روانپزشکی و روانشناسی ایران و تحقیقات در علوم رفتاری به چاپ رسیدند. به مدت 3 سال با مرکز مشاوره رها داشته ام. همچنین پژوهش عملی در زمینه رواندرمانی پویشی بر سوگ پیش گستر، کیفیت زندگی، سبک های مقابله ای و نشانگان افسردگی مادران کودکان مبتلا به نقص ایمنی اولیه با حمایت خیریه حضرت صدیقه طاهره و سرکار خانم غرضی انجام دادم. در سال 1394 بعنوان مسئول فنی مرکز مشاوره کیمیا مشغول بکار شده ام. حاصل تجربه کاری در زمینه روانکاوی و رواندرمانی پویشی با صدها مراجع در زمینه های گوناگون از جمله اختلالات اضطرابی، انواع هراس ها؛ هراس اجتماعی، هراس خاص،اختلال افسردگی، اختلالات شخصیت مرزی، خودشیفته، مشاوره در زمینه های خانواده، ازدواج و طلاق، اجرای کارگاهای آموزشی فرزندپروری، رشد از کودکی تا پیری مقالاتی بوده اند که در بخش مقالات سایت قابل رویت می باشند.  

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …