درمان کودک

بسیاری از مسائل احساسی کنار ما یافت می شوند از ناراحتی های قلبی  تا مرگ. با گذشت زمان، این مسائل می توانند بنوعی به یک آسیب عاطفی تبدیل شوند که اثرات منفی در زندگی روزمره ما داشته باشند؛ مثل عدم تمرکز، نداشتن شور و شوق، احساس بی ارزشی نسبت به خود، بی میلی به تغییر و …. . این مسائل می توانند به چرخه زندگی ما به شیوه های گوناگون وارد شوند و مشکلاتی در روابط بین فردی، زندگی حرفه ای و سلامت ما ایجاد کنند. ما با بررسی ریشه ها، ترجمه و تعبیر آنها پس از گوش دادن و درک بیمار کمک رسانی می کنیم.

 

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …