دسته: خودکارآمدی

هنگامه های پایه امن، پناهگاه ایمن

بحث در فضای درمان و هنگامه های آن بود، آوردیم که در دیدگاه دلبستگی( Attachment) و بطور کل درمان های تحلیلی و پویشی، درمان نوعی والدگری نو (reparenting) است. به عبارتی کودکی که رفتارهایی انجام داده و از واکنش های والدین صدمه و آسیب دیده، در فضای درمان همان رفتارها همراه با همان هیجانات و بارعاطفی تکرار و تجربه می شوند اما نتیجه و عکس العمل متفاوتی و نه یکسانی را دریافت می کنند. به نوعی که بیمار اجازه می یاید هیجاناتش را بصورت اصلاحی تجربه نماید.

ادامه مطلب

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …