دسته: فرزندپروری

فرزندپروری بخش اول

از نکات مهم فرزندپروری به جایگاه والدگری برای فرزندان اشاره می کنیم؛ جایگاه کوه، استحکام، قدرت و تکیه گاه پدر و جایگاه دریا، عطوفت، محبت، مهربانی و عشق مادر. بعبارتی انتظار براین است که فرزندان قدرت را از پدر و عشق را از مادر بدست آورند. حال سوالی که در این زمینه مطرح می شود؛ چگونگی و نحوه رسیدن والدین به جایگاه اصلی و متناسب با وضعیت جنسی خودشان است. در واقع چگونگی واقع شدن این جایگاه را منظور داریم. در مورد جایگاه پدرـ نماد کوه؛ قدرت ـ ادامه مطلب

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …