دسته: معنایابی

معنابخشی به زندگی

اینکه چگونه به زندگی مان معنا بدهیم، بایستی ببینیم منظورمان از معنادهی چیست؟ معنادهی به زندگی را اینگونه می توانیم در نظر بگیریم که از محتوای زندگی مان آرامش بخشی برخوردارد باشیم و مهمتر اینکه از فرایند زندگی لذت ببریم. منظورمان از آرامش و لذت بردن چیست؟ اینکه تنش های زندگی ما را به دردی غیرقابل تحمل دچار نکند. در مجموع احساس تحمیل شدگی از سوی زندگی نداشته باشیم. حال ملاک و ابزار سنجش برای آرامش بخشی چیست؟

ادامه مطلب

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …