دسته: ازدواج

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حریم خصوصی، حد و حدود آن بویژه در هنگامه های پیش از ازدواج می باشد. ابتدا به معنای مفهوم «حریم» خواهیم پرداخت. ریشه مفهوم حریم به حرم، به بازداشتن می رسد که با مفاهیم ممنوعیت و محدودیت مرتبط است. همچنین این مفهوم به معنای محدوده ای معین نیز اشاره دارد. ازینرو حریم تا جایی است که دیگران – بنا بر تعریفی که از آن ها گردیده است – برای ورود به آن (محدوده معین) مجاز و یا ممنوع و محدود گردیده اند. بعنوان نمونه حریم ملک که در آن صاحب ملک، صاحب حریم است. زیرا بر حریم خود مالکیت دارد و ازینرو بنا بر تعاریف و مرزبندی ها ورود برخی را مجاز می داند و یا ورود برخی دیگر را ممنوع می داند و جلوگیری می کند (در واقع همان جمله معروف چهار دیواری اختیاری). و این چنین است حریم راه، حریم سکونت، حریم کار، حریم جنسی، حریم اطلاعاتی ( همچون بایگانی های پزشکی، جرائم، نژادی، روابط …. )، حریم اعتقادی و …. . حریم خصوصی از جمله حقوق پایه ای بشر محسوب می شود؛ حقی است که هر فردی می تواند حریم (محدوده) فیزیکی (عینی) و غیرفیزیکی (ذهنی) خود را تعریف کند و باختیار آن را با برخی افراد – بنا بر تعریف-  باشتراک گذارد و یا آن را مجزا نماید. ادامه مطلب

مشاوره پیش از ازدواج

تنها زمانی می‌توانید فرد مناسبی را برای زندگی‌تان پیدا کنید که خودتان فرد مناسبی شده باشید.

مراحل ازدواج

  1. دوره آشنایی
  2. دوره نامزدی
  3. دوره عقد و عروسی

ادامه مطلب

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …