مقالات

همین الان سبک زندگی تان را بهبود ببخشید

هنگامه های خودیابی

اوصینی و اوصیکم بالتقوی الله و نظم امرکم

فروید در مقاله ای(ویژگی برخی شخصیت ها در روانکاوی، ۱۹۱۵) آورده که برخی بیماران بر فعل خلاف و ناپسندی که از آن نهی شده اند، پای می فشارند و با انجام آن فعل از تسکین روانی برخوردار می شوند. گرچه از احساس گناه فعلی در رنج هستند اما از منشأ آن بی خبرند، اما انجام آن فعل خلاف تا حدودی فشار مجهوله را کاهش می دهد. زیرا برای احساس گناه علتی هرچند ظاهری فراهم می کنند. (این احساس مجهول گناه از نگاه فروید از عقده ادیپ همان میل ناخودآگاه به کشتن پدر و تصاحب مادر نشأت می گیرد. ادامه مطلب

هنگامه های پیش از ازدواج (بخش اول)

ازدواج چیست؟ منظورمان از ازدواج کردن چیست؟ شاید برای بررسی مساله ازدواج لازم باشد، دوران رشد از نوزادی تا بزرگسالی را مورد بررسی قرار دهیم و نگاهی تحلیلی به آن بیندازیم تا پیوندهای میان آن ها را در یابیم. همینطور روابط اولیه نوزاد با مادر، پدر و دیگران و در آخر با انتخاب همسر. بعلاوه نقش خانواده نیز حائز اهمیت است در اینکه آیا ازدواج گامی بسوی خانواده است یا گریز از آن. ادامه مطلب

ژوئی سانس دنیای کوچک ما

فروید بر این باور بود که مراجع با یک سیمپتوم به درمان رجوع می کند. اگر او تا به امروز سیمپتوم را با خود نگه داشته و یا نگه می دارد، به این جهت است که برای او نفعی را همراه دارد. او به نفع اولیه و نفع ثانویه اشاره کرد. نفع اولیه، تبعاتی سودمندانه ایست که خود سیمپتوم برای شخص فراهم می سازد و نفع ثانویه، تبعات سودمندانه ای ایست که آثار بعدی سیمپتوم برای شخص موجب می شود. مثلاً افسردگی یک سمپتوم است. نفع اولیه آن می تواند بی تحرکی، منفعل بودن، گوشه گیری و … باشد. نفع ثانویه آن می تواند توقع نداشتن از شخص، کاری را به او نسپردن، کار نکردن، خرجی ندادن و …. باشد.

ادامه مطلب

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …