درباره ما

مختصری درباره ما

مرکز روانشناسی و مشاوره کیمیا در سال 1394 با مجوز رسمی از بهزیستی شروع به فعالیت نمود. صاحب امتیاز سرکار خانم ژاله طاهری زاده، مسئول فنی مصطفی محمودی قهساره و حضور افتخاری سرکار خانم فاطمه سادات غرضی.

 

image (42)

 

image (4)

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …