مقالات

همین الان سبک زندگی تان را بهبود ببخشید

فرزندپروری بخش اول

از نکات مهم فرزندپروری به جایگاه والدگری برای فرزندان اشاره می کنیم؛ جایگاه کوه، استحکام، قدرت و تکیه گاه پدر و جایگاه دریا، عطوفت، محبت، مهربانی و عشق مادر. بعبارتی انتظار براین است که فرزندان قدرت را از پدر و عشق را از مادر بدست آورند. حال سوالی که در این زمینه مطرح می شود؛ چگونگی و نحوه رسیدن والدین به جایگاه اصلی و متناسب با وضعیت جنسی خودشان است. در واقع چگونگی واقع شدن این جایگاه را منظور داریم. در مورد جایگاه پدرـ نماد کوه؛ قدرت ـ والدین بایستی آگاه باشند چنانچه برای فرزندان وجود پدر و قدرت او از سوی مادر پذیرفته و تضمین شده باشد، هرچند پدر در بیرون از مادر ناپذیرفته و رد شده باشد، پدر موفق به اکتساب جایگاه کوه گردیده و با حفظ آن قدرت را در زندگی به جریان انداخته و همینطور برای فرزندان همان پذیرفتگی و تضمین کافی است تا پدر را فرد باارزش و قدرتمند تجسم و به حساب آورند تا بخوبی بر او تکیه زده و بر پایه امنی رشد نمایند. همانگونه که در یک ساختمان به هر اندازه که آن از پی و زمین مستحکم تر برخوردار باشد، سازه های آن نیز قابل اطمینان تر و مطمئن تر خواهند بود که در برابر حوادث مقاوم باشد. و اما برعکس، اگر برای فرزندان پدر از سوی مادر ناپذیرفته و رد شده باشد، هرچند پدر در بیرون از مادر پذیرفته و باارزش قلمداد گردیده باشد، پدر در اکتساب متافور کوه ناموفق بوده و زندگی دچار خلاء قدرت واقعی شده زیرا قابلیت تکیه گاهی پدر برای فرزندان از دست رفته و پایه رشد و تربیت فرزندان با ناامنی، سستی و لغزش مواجه خواهد بود. همانطور که اگر یک ساختمان دارای پی و زمین سست باشد، سازه های آن نیز غیرقابل اطمینان و نامطمئن خواهند بود و در برابر حوادث ناتوان وو نامقاوم بوده و هر لحظه احتمال از هم پاشیدگی آن می رود. این نکته نیز قابل ملاحظه است تا بدانیم زمانی که قدرت پدر با عشق مادر همراه می گردد، قدرت پدر به سبک فرزندپروری نرم، گرم و مقتدرانه و زمانی که قدرت پدر از عشق مادر محروم گردد، قدرت پدر به سبک فرزندپروری خشک، سرد و مستبدانه متمایل خواهد شد. بنابراین والدین باید از نقش و تاثیر متافور پدری مطلع باشند که تظاهر پدر به قدرت بدون پشتوانه و تضمین مادر امری بیهوده و تضمین و تقویت قدرت پدر از سوی مادر امری ضروری است بویژه اینکه قدرت و تکیه گاهی پدر برای فرزندان جزو نیازهای اولیه آنها می باشد و آنهم از سوی خود پدر واقعی.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …