سال: ۱۳۹۴

معنابخشی به زندگی

اینکه چگونه به زندگی مان معنا بدهیم، بایستی ببینیم منظورمان از معنادهی چیست؟ معنادهی به زندگی را اینگونه می توانیم در نظر بگیریم که از محتوای زندگی مان آرامش بخشی برخوردارد باشیم و مهمتر اینکه از فرایند زندگی لذت ببریم. منظورمان از آرامش و لذت بردن چیست؟ اینکه تنش های زندگی ما را به دردی غیرقابل تحمل دچار نکند. در مجموع احساس تحمیل شدگی از سوی زندگی نداشته باشیم. حال ملاک و ابزار سنجش برای آرامش بخشی چیست؟

ادامه مطلب

هنگامه های اخلاق درمانگری مولوی مدار

حضور متخصصان درمانگرِ شایسته، متعهد و مسئولیت پذیر در جامعه پیشرفت‌گرای ما امری ضروری و جدی است. برای رسیدن به این هدف، رعایت اصول اخلاقی در فرایند درمان امری اجتناب‌ناپذیر بوده و عدم رعایت اصول اخلاقی موجب آسیب‌رسانی جبران‌ناپذیر به بیماران شده و حتی می‌تواند زمینه انحطاط انسانی و بحران معنویت را ایجاد و روح اعتماد و امید را سلب نماید. با تأمل در متون عرفانی‌مان می‌توانیم به این نتیجه برسیم که بخش قابل توجهی از توصیه‌های آنها مفاهیم اخلاقی است. ازینرو هدف مقاله حاضر ارتقای اصول اخلاقی فضای درمان و درمانگران بر مبنای نگاه مولانا می‌باشد. این اصول اخلاقی مولوی محور می‌تواند رهنمودهایی برای رفتار و پاسخگویی درمانگران به شیوه اخلاقی باشد. باری، دیوان شمس و مثنوی معنوی دو اثر بزرگ جلال الدین رومی سراسر پر از مفاهیم ناب اخلاقی است که همسو با قرآن کریم ما را به تکامل می‌خواند.

ادامه مطلب

هنگامه های پایه امن، پناهگاه ایمن

بحث در فضای درمان و هنگامه های آن بود، آوردیم که در دیدگاه دلبستگی( Attachment) و بطور کل درمان های تحلیلی و پویشی، درمان نوعی والدگری نو (reparenting) است. به عبارتی کودکی که رفتارهایی انجام داده و از واکنش های والدین صدمه و آسیب دیده، در فضای درمان همان رفتارها همراه با همان هیجانات و بارعاطفی تکرار و تجربه می شوند اما نتیجه و عکس العمل متفاوتی و نه یکسانی را دریافت می کنند. به نوعی که بیمار اجازه می یاید هیجاناتش را بصورت اصلاحی تجربه نماید.

ادامه مطلب

هنگامه های پیش از ازدواج (بخش دوم)

اگر بخواهیم مقدمه ای برای نزدیکی به بحث اصلی مان داشته باشیم و اشاره ای بر سبب شناسی ازدواج داشته باشیم مطابق با فروید در رمان های خانوادگی و یا مقالات دیگر در این باره، تا مدت ها نوزاد تمام هستی را در مادر خلاصه می کند و بین خود و او تمایزی قائل نیست و با رشد از یک سو به این تفکر می رسد که هستی در خدمت اوست و او می تواند هر کاری را که اراده نمود و یا انتظار داشت برآورده شود که این همان هسته خودشیفتگی را برای رشد شکل می دهد و از سویی دیگر زمانی که با ناکامی ها رویارو می شود در خود یک ضعف و ناتوانی احساس می کند که در او یک اضطراب از تنهایی شکل می گیرد.

ادامه مطلب

هنگامه های خودیابی

اوصینی و اوصیکم بالتقوی الله و نظم امرکم

فروید در مقاله ای(ویژگی برخی شخصیت ها در روانکاوی، ۱۹۱۵) آورده که برخی بیماران بر فعل خلاف و ناپسندی که از آن نهی شده اند، پای می فشارند و با انجام آن فعل از تسکین روانی برخوردار می شوند. گرچه از احساس گناه فعلی در رنج هستند اما از منشأ آن بی خبرند، اما انجام آن فعل خلاف تا حدودی فشار مجهوله را کاهش می دهد. زیرا برای احساس گناه علتی هرچند ظاهری فراهم می کنند. (این احساس مجهول گناه از نگاه فروید از عقده ادیپ همان میل ناخودآگاه به کشتن پدر و تصاحب مادر نشأت می گیرد. ادامه مطلب

هنگامه های پیش از ازدواج (بخش اول)

ازدواج چیست؟ منظورمان از ازدواج کردن چیست؟ شاید برای بررسی مساله ازدواج لازم باشد، دوران رشد از نوزادی تا بزرگسالی را مورد بررسی قرار دهیم و نگاهی تحلیلی به آن بیندازیم تا پیوندهای میان آن ها را در یابیم. همینطور روابط اولیه نوزاد با مادر، پدر و دیگران و در آخر با انتخاب همسر. بعلاوه نقش خانواده نیز حائز اهمیت است در اینکه آیا ازدواج گامی بسوی خانواده است یا گریز از آن. ادامه مطلب

ژوئی سانس دنیای کوچک ما

فروید بر این باور بود که مراجع با یک سیمپتوم به درمان رجوع می کند. اگر او تا به امروز سیمپتوم را با خود نگه داشته و یا نگه می دارد، به این جهت است که برای او نفعی را همراه دارد. او به نفع اولیه و نفع ثانویه اشاره کرد. نفع اولیه، تبعاتی سودمندانه ایست که خود سیمپتوم برای شخص فراهم می سازد و نفع ثانویه، تبعات سودمندانه ای ایست که آثار بعدی سیمپتوم برای شخص موجب می شود. مثلاً افسردگی یک سمپتوم است. نفع اولیه آن می تواند بی تحرکی، منفعل بودن، گوشه گیری و … باشد. نفع ثانویه آن می تواند توقع نداشتن از شخص، کاری را به او نسپردن، کار نکردن، خرجی ندادن و …. باشد.

ادامه مطلب

خواب و تعبیر رویاها

خواب و تعبیر رویا مصطفی محمودی قهساره کارشناس ارشد مشاور خانواده ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ …

حریم های خصوصی در هنگامه های پیش از ازدواج

از ملموس ترین و مهم ترین حقوق شناخته شده آدمی مفهوم «حریم خصوصی» می …

دوره حساس کودکی

پیروان سنت رشد گرایی روسو (مثل مونتسوری، شاختر، پیاژه، گزل، چامسکی …